01 Decembro- 17. Resumo ofertas de emprego público de sanidade nas distintas CC. Autónomas

02 DECEMBRO- 17. RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO SANIDADE NAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

CC.AA

OPE 2017

CATEGORÍAS

(quenda libre)

SANIDADE

Andalucía

3.245

à Aprobada a oferta de emprego:http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_seleccion2017_01#1Facultativos (690): Alergoloxía (6); Análise Clínico (16); Anatomía Patolóxica (12); Anestesia e Reanimación (62); Anxioloxía e Cirurxía Vascular (6); Aparato Dixestivo (18);  Bioquímica Clínica (5); Cardioloxía (19); Cirurxía Cardiovascular (3); Cirurxía Xeral e do Aparato Dixestivo (32); Cirurxía Oral e Maxilofacial (7); Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía (67); Cirurxía Pediátrica (3); Cirurxía Plástica e Reparadora (3); Cirurxía Torácica (3); Dermatoloxía Médico-Quirúrxica e Venereoloxía (9); Endocrinoloxía e Nutrición (5); Farmacia Hospitalaria (9); Xenética Clínica (2); Hematoloxía e Hemoterapia (21); Inmunoloxía (3); Medicina Física e Rehabilitación (18); Medicina Intensiva (20); Medicina Interna (34); Medicina Nuclear (3); Medicina Preventiva e Saúde Pública (7); Microbioloxía e Parasitoloxía (8); Nefroloxía (14); Neumoloxía (14); Neurocirurxía (6); Neurofisioloxía Clínica (10); Neuroloxía (13); Obstetricia e Xinecoloxía (44); Oftalmoloxía (22); Oncoloxía Médica (12); Oncoloxía Radioterápica (10); Otorrinolaringoloxía (16); Pediatría (31); Psiquiatría (37); Radiodiagnóstico (25); Radiofarmacia (1); Radiofísica Hospitalaria (6); Reumatoloxía (7); Uroloxía (3); Psicoloxía Clínica (15); Médico Admisión e Documentación Clínica (3); Veterinario A4 (3); Enfermeiro/a Saúde Mental (25); Enfermeiro/a Saúde no Traballo (3); Fisioterapia (48); TCAE (985); T. Social (20); Administrativo/a (172); Celador/a (325); Cociñeiro/a (22); Monitor/a (13); Pinche (191); Telefonista (12);

Aragón

1.483

à Aprobada a oferta de emprego: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978921043737Calefactor (1); Celador (111); Condutor (3); Controlador Subministracións (2); Electricista (2); ATS/DUE (432); Enfermeiro/a Saúde Mental (19); Facultativos (266); Farmacéutico (2); Fisioterapia (28); Fontaneiro (1); Administrativo/a (1); Auxiliar Administrativo/a (101); Xestión Administrativa (2); Enxeñeiro Técnico (1); Logopeda (1); Matrona (9); Médico de Admisión e Documentación (1); Médico de Familia (6); Médico ESAD (1); Médico Urxencias (71); Pediatra Atención Primaria (4); Persoal Técnico Non Titulado (2);  Persoal Técnico Titulado Grado Medio (2);  Persoal Técnico Titulado Grado Superior (1); Pinche (1); Psicoloxía Clínica (4); TCAE (238); Técnico Saúde Pública (1); Técnico Especialista Sistemas e T.I (7); Técnico Xestión Sistemas e T.I (4); Técnico Superior Anatomía Patolóxica e Citoloxía (11); T. S. Hixiene Bucodental (4); T. S. Laboratorio Diagnóstico Clínico (51); T. S. Radiodiagnóstico (60); T. S. Radioterapia (14); Técnico Superior Sistemas e T. I (1); Telefonista (2); Terapeuta Ocupacional (2); T. Social (2)

Asturias

O Principado prevé a convocatoria de 2.781 prazas nos vindeiros dous anos.A finais deste ano ou comezos do 2018 convocaranse as prazas para matronas, cociñeiros e auxiliares administrativos que quedaron pendentes da OPE 2016. A intención do SESPA é aprazar a convocatoria das prazas de celador e TCAE da OPE 2016 para sumalas á OPE 2017 e á oferta de estabilización 2018.

Baleares

612

à Aprobada a oferta de emprego: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10608/590203/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-enero-de-ATS/DUE (198); Auxiliar Administrativo/a (78); TCAE (124); Médico Familia (82); Pediatra Atención Primaria (30); Médicos Urxencias (40); FEA Anestesia (60)

Canarias

Cataluña

8.432

à Aprobada a oferta de emprego: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7395/1619729.pdf Pendente de publicación a OPE extraordinaria. A continuación detállanse as prazas da OPE 2017 + as prazas da OPE extraordinaria que se publicará en breve.Facultativos Atención Primaria (488); Facultativos Hospitais (1.008); ATS/DUE (2.875); Diplomado Sanitario Especialista Obstetricia e Xinecoloxía (163); Diplomado Sanitario Fisioterapia (105); Técnico Superior Análises Clínicos (170);   Técnico Superior Imaxe e Diagnóstico Clínico (130); Técnico Superior Anatomía Patolóxica e Citoloxía (60); TCAE (1.494); TPRL N1 (22); Técnico Titulado Superior Non Sanitario (10); Técnico Titulado Medio Traballo Social (77); TPRL N2 (12); Administrativo (145); Auxiliar Administrativo/a (1.224); Celador/a (449)

Cantabria

Castela e León

3.192

à A convocatoria de prazas deberá publicarse no correspondente Boletín Oficial dentro do prazo improrrogable de tres anos a contar desde a data da publicación da OPEDUE (1.754); Fisioterapia (48); TCAE (1.069); Aux. Advo. (321)

Castela A Mancha

Estremadura

1.368

à Aprobada convocatoria: https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php (prazo de inscrición finalizado)TCAE (236); ATS/DUE (267); Enfermeiro/a Urxencia Atención Primaria (31); Enfermeiro/a Saúde Mental (12); Enfermeiro/a Especialista Obstétrico-Xinecolóxico (17); Facultativos (125); Farmacéutico/a Equipo Atención Primaria (15); Fisioterapia (33); Médico Familia Equipo Atención Primaria (94); Médico Urxencias Hospitalarias (30); Médico Urxencias Atención Primaria (20); Pediatra Atención Primaria (20); TEL (24); TER (21); Veterinario EAP (9); Auxiliar Administrativo/a (154); Celador/a (130); Celador/a Discapacidade Intelectual (23); Cociñeiro (18); Técnico Función Adva. (10); Xestión Adva. (6); Enxeñeiro Técnico Industrial (5); Lavandeiro/a (6); Lavandeiro/a Discapacidade Intelectual (5); Pinche (53); Técnico Xestión Sistemas e Tecnoloxías da Información (4)

Galicia

à Nota de prensa Sergas: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/26159/sergas-convocara-total-1-616-prazas-sua-oferta-publica-emprego-2017(non está aprobada a oferta no DOG, trátase dun borrador)Licenciados Sanitarios (523); DUE (838); Documentación Sanitaria (11); Celador/a (417); Enxeñeiro/a Técnico/a (7); Aux. Advo. (214); Xestión Adva. (29); PSX (42); Enfermaría Familiar e Comunitaria (10); Enfermaría Pediátrica (4); Enfermaría Saúde Mental (20); Enfermaría do Traballo (2); TCAE (366); Advo. (2)

Madrid

19.634

Segundo fontes sindicais ofertaranse 1.678 prazas na OPE ordinaria e 17.956 na OPE extraordinaria.Agárdanse que das prazas que se ofertarán 5.242 sexan para DUE, 130 para enfermaría de urxencias e 71 para matronas. Para Fisioterapia serán unhas 208 prazas. A Administración sanitaria comprometeuse a que esta oferta se publique antes de finalizar o ano.

Murcia

367

A Mesa Sectorial analiza un primeiro borrador das categorías das 367 prazas de acceso en quenda libre

Navarra

219

O Goberno de Navarra presenta na Mesa Sectorial unha proposta de OPE 2017.TCAE (80); Celador/a (75); Facultativos (29); Enfermeiro/a Saúde Mental (6); Enfermeiro/a Xinecoloxía e Obstetricia (4); TEL (15); Documentación Sanitaria (4); T. Anatomía Patolóxica (4); T. Auxiliar Farmacia (2)

P. Vasco

3.335

à Aprobada a oferta de emprego: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/08/1703864a.pdfFacultativos (915); Técnicos Superiores – Titulados Universitarios (55); ATS/DUE (682); Enfermeiro Saúde Laboral (7); Enfermeiro Saúde Mental (48); Matrona (27); Fisioterapia (36); T. Social (20); Técnico Medio Mantemento e Instalacións (8); Técnico Especialista Sanitario (202); Administrativo/a (73); Técnico Informática (16); Cociñeira (17); TCAE (572); Auxiliar Farmacia (30); Aux. Advo. (245); Oficial Mantemento (60); Celador/a (142); Operario Servizos (180)As probas selectivas realizaranse no primeiro semestre do ano 2018

Rioxa (A)

126

O Goberno rioxano propón unha OPE de 126 prazas

Valencia

6.790

à Aprobada a oferta de emprego:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10381.pdfEntre as prazas ofertadas destacan: Administrativo (50); Aux. Advo. (577); Aux. Farmacia (12);  Celador (390); Condutor (40); Matrona (80); DUE (1.897); Fisioterapia (80); Xestión Adva. (8); Hixiene Dental (17); Logopeda (9); TCAE (990); Anatomía Patolóxica (10); Doc. Sanitaria (4); TEL (162); TER (150); Radioterapia (15); T. Ocupacional (16)

Ceuta

Melilla

A OPE 2017 publicarase antes de que finalice o ano. Ao longo do ano 2018 acordarase un temario e un baremo común.
Scroll al inicio