馃摙Publicadas modificaci贸ns nas titulaci贸ns de acceso

馃摙Publicadas modificaci贸ns nas titulaci贸ns de acceso :
芦ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se modifican os anexos I e II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se d谩 publicidade 谩s titulaci贸ns que permiten a incorporaci贸n 谩s listas de aspirantes a desempe帽ar postos docentes en r茅xime de interinidades e substituci贸ns dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores t茅cnicos de formaci贸n profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei org谩nica 2/2006, do 3 de maio, de educaci贸n, en centros docentes desta conseller铆a.禄
Scroll al inicio