Castelán

” DECRETO 215/2022, do 1 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia para o ano 2022. “
Puede ser una imagen de al aire libre y texto que dice "OFERTA NOS AISO Oposición agora OPE SERGAS 2022 DECRETO 215/2022, do de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia para o ano 2022."
Puede ser una imagen de texto que dice "OFERTA OPE SERGAS 2022 agora Relación de ofertadas 2022 Licenciado/a sanitario atención rimaria Odontólogo/a atención Total ción licenciado/a sanitario intelectual sanitario ormación profesional intelectual Familiar Comunitaria Pediátrica Enfermaria Obstétrico-Xinecolóxica( (Matron/a) 2 écnicola 1 anitario ormación profesional Xestión servizos 24 auxiliar función administrativa Persoal función administrativa ervizos erais 109 intelectual 8 xestión ervizos 194 Total prazas 14 .294 14 63 28"