981.927.420nosoposicions@nosoposicions.com Colabora con NósQuen somos

01 DECEMBRO. RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO EDUCACIÓN NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.

Inicio / Convocatoria / 01 DECEMBRO. RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO EDUCACIÓN NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.
I

01 DECEMBRO- 2017.

RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO SANIDADE NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.

 

CC.AA

PRAZAS 2018

ESPECIALIDADES

SEC./FP

MESTRES

Andalucía

2.200

A Junta de Andalucía aprobará a OPE en decembro deste ano.

Aragón

753

-

Mestres: No 2018 ofertaranse 777 prazas que serán convocadas no ano 2019. No 2019 ofertaranse 589 prazas para ser convocadas no 2020.

Secundaria: Matemáticas (108); Hispánicas (91); Inglés (88); Xeografía e Historia (78); Física e Química (66); Bioloxía (46); Debuxo (25); EF (46); Tecnoloxía (32); Economía (15); ADE (25); Hostalería e Turismo (6); Informática (7).

FP: Procesos Xestión Adva. (20); Servizos á Comunidade (21); Cociña e Pastelería (11); Instalacións Electrotécnicas (11); Mantemento de Vehículos (13); Mecanizado e Mantemento de Máquinas (12); Operacións de Produción Agraria (9); Procedementos Sanitarios e Asistenciais (6); Sistemas e Aplicacións Informáticas (10); Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (7).

Asturias

404

702

No ano 2018 convocaranse as prazas de Secundaria/FP e no ano 2019 as de Mestres.

A Consellería de Educación intentará especificar as especialidades das oposicións antes de novembro.

Baleares

552

400

Mestres: Infantil (124); Ed. Física (22); Música (26); PT (47); AL (36); Inglés (52); Primaria (93)

Secundaria/FP: Filosofía (16); Latín (9); Hispánicas (53); Xeografía e Historia (57); Matemáticas (55); Física e Química (32); Bioloxía (36); Debuxo (10); Francés (7); Inglés (95); Alemán (6); Catalán (25); Música (10); Ed. Física (19); Orientación (57); Tecnoloxía (20); Hostalería e Turismo (7); Informática (13); Intervención Sociocomunitaria (12); Navegación e Instalacións Mariñas (5); Procesos Sanitarios (8)

Canarias

-

789

Durante os vindeiros tres anos convocaranse 1.860 prazas en ensino.

2018: Mestres (762); Artes Plásticas e Deseño: (16); Música e Artes Escénicas (11)

Cataluña

1602

373

Mestres: AL (58); Inglés (205); Música (110)

Secundaria: Inglés (201); Bioloxía (121); Debuxo (66); Economía (35); EF (81); Física e Química (111); Francés (25); Xeografía e Historia (163); Catalán (136); Hispánicas (171); Matemáticas (223); Música (25); Orientación (107); Tecnoloxía (104); Filosofía (33)

à CONVOCATORIA:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7507/1646572.pdf

Prazo Inscrición: Do 1 ao 20 de decembro

As probas selectivas iniciaranse en abril

Cantabria

314

-

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019 e sumaranse as 187 prazas deste ano que finalmente non foron convocadas.

Secundaria: Hispánicas (55); Xeografía e Historia (38); Matemáticas (45); Física e Química (35); Inglés (32); Orientación (12); Tecnoloxía (20); EF (15); FOL (9); Informática (9); Filosofía (10); Debuxo (10); Francés (7); Intervención S. (6); Economía (5); ADE (6)

Castela e León

1.200

-

Mestres: Convocaranse 333 prazas no ano 2019 e sumaranse as que se oferten o vindeiro ano

Secundaria: Filosofía (10); Latín (20); Hispánicas (125); Xeografía e Historia (95); Matemáticas (160); Física e Química (100); Bioloxía (100); Francés (30); Inglés (110); Alemán (3); Ed. Física (35); Orientación (50); Tecnoloxía (30); Economía (45); Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal (7); FOL (16); Hostalería e Turismo (16); Int. Sociocomunitaria (8); Organización e Xestión Comercial (5); Org. E Procesos de Mantemento de Vehículos (3); Org. E Proxectos de Fabricación Mecánica (7); Proc. Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos (5); Procesos Sanitarios (6); Proc. E Medios de Comunicación (5); Sist. Electrotécnicos e Automáticos (5).

FP: Cociña (18);  Equipos Electrónicos (5); Estética (6); Instalacións Electrotécnicas (12); Labotarorio (5); Mantemento de Vehículos (18); Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios (3); Operacións de Produción Agraria (3); Barbería (12); Proced. Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico (8); Proced. Sanitarios e Asistenciais (14); Proc. Xestión Adva. (15); Servizos Restauración (10); Sist. E Aplicacións Informáticas (20); Soldadura (4).

EOI: Alemán (3); Chino (2); Inglés (10); Portugués (4)

Música e Artes Escénicas: Percusión (4); Piano (4); Violín (5)

Artes Plásticas e Deseño: Deseño de Interiores (4); Deseño Gráfico (4); Historia da Arte (4); Materiais e Tecnoloxía Deseño (3)

Taller Artes Plásticas e Deseño: Ebanistería Artística (1); Encadernación Artística (1); Técnicas de Patronaxe e Confección (2)

à Aprobada a oferta de emprego: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/02/pdf/BOCYL-D-02102017-10.pdf

àAntes do 31 de decembro de 2017 publicarase no BOCYL a convocatoria de oposicións de secundaria 2018

Castela A Mancha

704

-

Secundaria: Bioloxía (60); Economía (30); Filosofía (35); Física e Química (85); Xeografía e Historia (85); Grego (6); Inglés (100); Latín (8); Hispánicas (115); Matemáticas (140); Orientación (40)

Mestres: Convocaranse unhas mil prazas no ano 2020

Estremadura

1.267

-

Secundaria: Filosofía (24); Grego (3); Latín (7); Hispánicas (67); Xeografía e Historia (98); Matemáticas (55); Física e Química (68); Bioloxía (42); Debuxo (6); Francés (23); Inglés (148); Portugués (13); Música (5); EF (37); Orientación (66); Tecnoloxía (31); Economía (20)

Secundaria FP: ADE (18); Asesoría e Procesos de Imaxe P. (4); Cons. Civís e Edificación (3); FOL (30); Hostalería e Turismo (13); Informática (24); Int. Socio. (22); Org. e Xestión Comercial (12); Org. Prox. Fabricación Mecánica (6); Proc. Produción Agraria (3); Proc. Ind. Alimentaria (6); Pro. Diagnóst. Clínicos e Prod. Ortop. (8); Proc. Sanitarios (6); Proc. e Medios de Comunicación (4); Sist. Electro. e Automáticos (5)

FP: Cociña e Pastelaría (13); Equipos Electrónicos (4); Estética (5); Fabric. e Inst. Carpintería e Moble (4); Inst. e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos (6); Inst. Electrotécnicas (20); Mantemento Vehículos (12); Mecanizado e Mant. Máquinas (3); Of. de Prox. Construción (7); Op. e Eq. de Proc. Alimentarios (12); Op. e Eq. de Produción Agraria (15); Barbería (6); Proc. Diagn. Clínicos Ortoprotésicos (5); Proc. Sanitarios e Asistenciais (12); Proc. Comerciais (20); Proc. Xestión Adva. (45); Produción Artes Gráficas (5); Servizos á Comunidade (34); Servizos Restauración (15); Sist. Aplicacións Informáticas (33); Soldadura (4)

EOI: Alemán (5); Francés (5); Inglés (13); Portugués (10)

Conservatorio: Piano (2); Violín (2); Clarinete (1); Percusión (1); Violonchelo (1); Canto (1)

Taller: Deseño Gráfico (2); Técnicas Cerámicas (1)

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019

10% discapacidade

Galicia

confirmadas

confirmadas

Secundaria: Hispánicas; Xeografía e Historia; Matemáticas; Física e Química; Bioloxía; Inglés; Orientación; Tecnoloxía; Galego; Intervención Sociocomunitaria; Organización e Xestión Comercial; Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos; Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos; Procesos Sanitarios; Sistemas Electrotécnicos e Informáticos

FP: Estética; Instalacións e Mantementos Equipos Térmicos e Fluídos; Operacións Produción Agraria; Procedementos Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico; Procedementos Sanitarios e Asistenciais; Procesos Comerciais; Servizos de Restauración.

Mestres: Infantil; Inglés; Francés, EF; Música; PT; AL; Primaria

Madrid

1.900

-

Secundaria/FP: Nas vindeiras semanas coñecerase a oferta e o reparto de prazas.

Nos anos 2018 e 2020 convocaranse oposicións a Secundaria e nos anos 2019 e 2021 para Mestres

Murcia

394

-

Secundaria/FP: Hispánicas (41); Xeografía e Historia (56); Matemáticas (39); Física e Química (60); Inglés (136); Orientación (31); Economía (19); Análise e Química Industrial (2); Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal (3); Organización e Xestión Comercial (7)

No ano 2020 volverán a convocarse unhas 500 prazas.

Mestres: Resérvanse 2.000 prazas que se convocarán entre os anos 2019 e 2021

Navarra

191

-

Mestres: Ofertaranse prazas no 2018 e por conseguinte convocatoria no ano 2019

Secundaria: Economía (6 castelán); Ed. Física (8 castelán e 6 euskera); Física e Química (14 castelán e 10 euskera); Xeografía e Historia (10 euskera); Informática (8 castelán); Inglés (20 castelán e 14 euskera); Intervención Sociocomunitaria (2 castelán); Hispánicas (14 castelá e 10 euskera); Matemáticas (8 castelán e 17 esukera); Orientación (5 castelán e 4 euskera); Tecnoloxía (8 castelán)

FP: Instalacións Electrotécnicas (4 castelán); Mecanizado e Mantemento de Máquinas (4 euskera); Operacións e Equipos de Produción Agraria (6 castelán); Sistemas e Aplicacións Informáticas (6 castelán); Procedementos Sanitarios (5 castelán e 2 euskera)

P. Vasco

Convocaranse 5.000 prazas nos vindeiros tres anos

Rioxa (A)

212

-

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019

Secundaria/FP: Está prevista a convocatoria de 106 prazas correspondentes do 2017 que se aprazaron un ano, máis as de 2018.

Valencia

-

3.000

Mestres: A Consellería ten previsto convocar 3.000 prazas para Infantil e Primaria (unha cantidade que forma parte das 13.000 que se convocarán ata 2022)

Ceuta

130

130

Melilla

130

150

Prazas en fase de negociación entre o Estado e os sindicatos.
Artigos recentes
Contacto

Podes toparnos no teléfono: 981 927 420

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. CERRAR