981.927.420nosoposicions@nosoposicions.com Colabora con NósQuen somos

01 DECEMBRO- 17. RESUMO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE SANIDADE NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.

Inicio / Convocatoria / 01 DECEMBRO- 17. RESUMO OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE SANIDADE NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.
I

02 DECEMBRO- 17. RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO SANIDADE NAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

CC.AA

OPE 2017

CATEGORÍAS

(quenda libre)

SANIDADE

Andalucía

3.245

à Aprobada a oferta de emprego:http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_seleccion2017_01#1

Facultativos (690): Alergoloxía (6); Análise Clínico (16); Anatomía Patolóxica (12); Anestesia e Reanimación (62); Anxioloxía e Cirurxía Vascular (6); Aparato Dixestivo (18);  Bioquímica Clínica (5); Cardioloxía (19); Cirurxía Cardiovascular (3); Cirurxía Xeral e do Aparato Dixestivo (32); Cirurxía Oral e Maxilofacial (7); Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía (67); Cirurxía Pediátrica (3); Cirurxía Plástica e Reparadora (3); Cirurxía Torácica (3); Dermatoloxía Médico-Quirúrxica e Venereoloxía (9); Endocrinoloxía e Nutrición (5); Farmacia Hospitalaria (9); Xenética Clínica (2); Hematoloxía e Hemoterapia (21); Inmunoloxía (3); Medicina Física e Rehabilitación (18); Medicina Intensiva (20); Medicina Interna (34); Medicina Nuclear (3); Medicina Preventiva e Saúde Pública (7); Microbioloxía e Parasitoloxía (8); Nefroloxía (14); Neumoloxía (14); Neurocirurxía (6); Neurofisioloxía Clínica (10); Neuroloxía (13); Obstetricia e Xinecoloxía (44); Oftalmoloxía (22); Oncoloxía Médica (12); Oncoloxía Radioterápica (10); Otorrinolaringoloxía (16); Pediatría (31); Psiquiatría (37); Radiodiagnóstico (25); Radiofarmacia (1); Radiofísica Hospitalaria (6); Reumatoloxía (7); Uroloxía (3); Psicoloxía Clínica (15); Médico Admisión e Documentación Clínica (3); Veterinario A4 (3); Enfermeiro/a Saúde Mental (25); Enfermeiro/a Saúde no Traballo (3); Fisioterapia (48); TCAE (985); T. Social (20); Administrativo/a (172); Celador/a (325); Cociñeiro/a (22); Monitor/a (13); Pinche (191); Telefonista (12);

Aragón

1.483

à Aprobada a oferta de emprego: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978921043737Calefactor (1); Celador (111); Condutor (3); Controlador Subministracións (2); Electricista (2); ATS/DUE (432); Enfermeiro/a Saúde Mental (19); Facultativos (266); Farmacéutico (2); Fisioterapia (28); Fontaneiro (1); Administrativo/a (1); Auxiliar Administrativo/a (101); Xestión Administrativa (2); Enxeñeiro Técnico (1); Logopeda (1); Matrona (9); Médico de Admisión e Documentación (1); Médico de Familia (6); Médico ESAD (1); Médico Urxencias (71); Pediatra Atención Primaria (4); Persoal Técnico Non Titulado (2);  Persoal Técnico Titulado Grado Medio (2);  Persoal Técnico Titulado Grado Superior (1); Pinche (1); Psicoloxía Clínica (4); TCAE (238); Técnico Saúde Pública (1); Técnico Especialista Sistemas e T.I (7); Técnico Xestión Sistemas e T.I (4); Técnico Superior Anatomía Patolóxica e Citoloxía (11); T. S. Hixiene Bucodental (4); T. S. Laboratorio Diagnóstico Clínico (51); T. S. Radiodiagnóstico (60); T. S. Radioterapia (14); Técnico Superior Sistemas e T. I (1); Telefonista (2); Terapeuta Ocupacional (2); T. Social (2)

Asturias

O Principado prevé a convocatoria de 2.781 prazas nos vindeiros dous anos.A finais deste ano ou comezos do 2018 convocaranse as prazas para matronas, cociñeiros e auxiliares administrativos que quedaron pendentes da OPE 2016. A intención do SESPA é aprazar a convocatoria das prazas de celador e TCAE da OPE 2016 para sumalas á OPE 2017 e á oferta de estabilización 2018.

Baleares

612

à Aprobada a oferta de emprego: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10608/590203/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-enero-de-ATS/DUE (198); Auxiliar Administrativo/a (78); TCAE (124); Médico Familia (82); Pediatra Atención Primaria (30); Médicos Urxencias (40); FEA Anestesia (60)

Canarias

Cataluña

8.432

à Aprobada a oferta de emprego: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7395/1619729.pdf Pendente de publicación a OPE extraordinaria. A continuación detállanse as prazas da OPE 2017 + as prazas da OPE extraordinaria que se publicará en breve.Facultativos Atención Primaria (488); Facultativos Hospitais (1.008); ATS/DUE (2.875); Diplomado Sanitario Especialista Obstetricia e Xinecoloxía (163); Diplomado Sanitario Fisioterapia (105); Técnico Superior Análises Clínicos (170);   Técnico Superior Imaxe e Diagnóstico Clínico (130); Técnico Superior Anatomía Patolóxica e Citoloxía (60); TCAE (1.494); TPRL N1 (22); Técnico Titulado Superior Non Sanitario (10); Técnico Titulado Medio Traballo Social (77); TPRL N2 (12); Administrativo (145); Auxiliar Administrativo/a (1.224); Celador/a (449)

Cantabria

Castela e León

3.192

à A convocatoria de prazas deberá publicarse no correspondente Boletín Oficial dentro do prazo improrrogable de tres anos a contar desde a data da publicación da OPEDUE (1.754); Fisioterapia (48); TCAE (1.069); Aux. Advo. (321)

Castela A Mancha

Estremadura

1.368

à Aprobada convocatoria: https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php (prazo de inscrición finalizado)TCAE (236); ATS/DUE (267); Enfermeiro/a Urxencia Atención Primaria (31); Enfermeiro/a Saúde Mental (12); Enfermeiro/a Especialista Obstétrico-Xinecolóxico (17); Facultativos (125); Farmacéutico/a Equipo Atención Primaria (15); Fisioterapia (33); Médico Familia Equipo Atención Primaria (94); Médico Urxencias Hospitalarias (30); Médico Urxencias Atención Primaria (20); Pediatra Atención Primaria (20); TEL (24); TER (21); Veterinario EAP (9); Auxiliar Administrativo/a (154); Celador/a (130); Celador/a Discapacidade Intelectual (23); Cociñeiro (18); Técnico Función Adva. (10); Xestión Adva. (6); Enxeñeiro Técnico Industrial (5); Lavandeiro/a (6); Lavandeiro/a Discapacidade Intelectual (5); Pinche (53); Técnico Xestión Sistemas e Tecnoloxías da Información (4)

Galicia

à Nota de prensa Sergas: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/26159/sergas-convocara-total-1-616-prazas-sua-oferta-publica-emprego-2017(non está aprobada a oferta no DOG, trátase dun borrador)

Licenciados Sanitarios (523); DUE (838); Documentación Sanitaria (11); Celador/a (417); Enxeñeiro/a Técnico/a (7); Aux. Advo. (214); Xestión Adva. (29); PSX (42); Enfermaría Familiar e Comunitaria (10); Enfermaría Pediátrica (4); Enfermaría Saúde Mental (20); Enfermaría do Traballo (2); TCAE (366); Advo. (2)

Madrid

19.634

Segundo fontes sindicais ofertaranse 1.678 prazas na OPE ordinaria e 17.956 na OPE extraordinaria.Agárdanse que das prazas que se ofertarán 5.242 sexan para DUE, 130 para enfermaría de urxencias e 71 para matronas. Para Fisioterapia serán unhas 208 prazas. A Administración sanitaria comprometeuse a que esta oferta se publique antes de finalizar o ano.

Murcia

367

A Mesa Sectorial analiza un primeiro borrador das categorías das 367 prazas de acceso en quenda libre

Navarra

219

O Goberno de Navarra presenta na Mesa Sectorial unha proposta de OPE 2017.TCAE (80); Celador/a (75); Facultativos (29); Enfermeiro/a Saúde Mental (6); Enfermeiro/a Xinecoloxía e Obstetricia (4); TEL (15); Documentación Sanitaria (4); T. Anatomía Patolóxica (4); T. Auxiliar Farmacia (2)

P. Vasco

3.335

à Aprobada a oferta de emprego: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/08/1703864a.pdfFacultativos (915); Técnicos Superiores – Titulados Universitarios (55); ATS/DUE (682); Enfermeiro Saúde Laboral (7); Enfermeiro Saúde Mental (48); Matrona (27); Fisioterapia (36); T. Social (20); Técnico Medio Mantemento e Instalacións (8); Técnico Especialista Sanitario (202); Administrativo/a (73); Técnico Informática (16); Cociñeira (17); TCAE (572); Auxiliar Farmacia (30); Aux. Advo. (245); Oficial Mantemento (60); Celador/a (142); Operario Servizos (180)

As probas selectivas realizaranse no primeiro semestre do ano 2018

Rioxa (A)

126

O Goberno rioxano propón unha OPE de 126 prazas

Valencia

6.790

à Aprobada a oferta de emprego:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10381.pdfEntre as prazas ofertadas destacan: Administrativo (50); Aux. Advo. (577); Aux. Farmacia (12);  Celador (390); Condutor (40); Matrona (80); DUE (1.897); Fisioterapia (80); Xestión Adva. (8); Hixiene Dental (17); Logopeda (9); TCAE (990); Anatomía Patolóxica (10); Doc. Sanitaria (4); TEL (162); TER (150); Radioterapia (15); T. Ocupacional (16)

Ceuta

Melilla

A OPE 2017 publicarase antes de que finalice o ano. Ao longo do ano 2018 acordarase un temario e un baremo común.
Artigos recentes
Contacto

Podes toparnos no teléfono: 981 927 420

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. CERRAR