981.927.420nosoposicions@nosoposicions.com Colabora con NósQuen somos

Aviso Legal

Inicio / Aviso Legal
I

AVISO LEGAL

CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

WWW.NOSOPOSICIONS.COM

NÓS OPOSICIÓNS, S.L. (en diante nosoposicions) con domicilio en Avda do Exército, 21, 9º C, da Coruña con CIF B15936735, pon a disposición no seu sitio web www.nosoposicions.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de nosoposicions por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web www.nosoposicions.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

O acceso ao sitio web de nosoposicions implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non empregar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
1.1.- A utilización do sitio web de nosoposicions non conleva a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO, agás se este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en www.nosoposicions.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta suscripción rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente nosoposicións prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de nosoposicions ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”)

1.2.- nosoposicions poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, á boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- nosoposicions utilizando fontes internas e externas de tal modo que nosoposicions unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- nosposicions resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

nosoposicions informa que o sitio web www.nosoposicions.com os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de nosoposicions. nosoposicions utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.-XJURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación do Estado Español. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro fuero que puidese corresponderlle.

QUINTA

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. nosoposicions poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de nosoposicions.

Contacto

Podes toparnos no teléfono: 981 927 420

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. CERRAR